Order Testo Rex Online


Debuggen van javascript is een hel. Order testo rex online De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, order testo rex online maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Order testo rex online En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Order testo rex online Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Order testo rex online Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, order testo rex online en geen object.getAttribute("class"). Order testo rex online So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Order testo rex online Affijn, order testo rex online het mag van het W3C, order testo rex online en Firefox en Opera snappen het ook, order testo rex online dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Order testo rex online Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), order testo rex online maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), order testo rex online ook als die helemaal niet in je code staat. Order testo rex online Een extra parameter (object.getAttribute("href", order testo rex online2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.