Order Zantac Cod


De eerste bètaversie van IE7 is onlangs verschenen, order zantac cod zij het slechts voor een select gezelschap. Order zantac cod Die testversie lijkt vooral nieuwe features te bevatten (nou ja, order zantac cod nieuw...), order zantac cod zoals tabbed browsing, order zantac cod RSS en betere bescherming tegen phishing (zie ook ZDNet en Flexbeta). Order zantac cod Van betere ondersteuning van webstandaarden was nog (steeds) nauwelijks sprake. Gelukkig lijkt daar niettemin wel degelijk schot in te zitten. Order zantac cod Chris Wilson postte althans op het IEBlog een hoopvol stemmend bericht: in de volgende bèta zal een groot gedeelte van de bekendste (CSS-)bugs zijn opgelost. Order zantac cod Tot mijn persoonlijke favorieten behoren een fix voor de width:auto-bug en de Unscrollable Content Bug, order zantac cod Alpha Transparency voor PNG's en ondersteuning van fixed positioning. Order zantac cod Hoera!