Penis Growth Oil


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, penis growth oil dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Penis growth oil Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Penis growth oil Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, penis growth oil zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, penis growth oil vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Penis growth oil Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, penis growth oil die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, penis growth oil is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Penis growth oil De één dreigt met oorlog, penis growth oil de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Penis growth oil De één vind de grondwet te liberaal, penis growth oil de ander te sociaal. Penis growth oil De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, penis growth oil de ander zegt juist van niet. Penis growth oil En iedereen heeft een beetje gelijk, penis growth oil want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Penis growth oil Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, penis growth oil maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, penis growth oil selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Penis growth oil En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, penis growth oil inclusief stuitend populisme, penis growth oil flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, penis growth oil betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, penis growth oil want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Penis growth oil En als dat wel zo zou zijn, penis growth oil waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, penis growth oil of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, penis growth oil weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, penis growth oil dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, penis growth oil en er ook geen gefundeerde mening over hebben, penis growth oil zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, penis growth oil het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, penis growth oil laat staan een muntje opgooien. Penis growth oil De democratie is geen casino, penis growth oil per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, penis growth oil hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Penis growth oil Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, penis growth oil zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, penis growth oil door gebrek aan tijd, penis growth oil kennis of belangstelling, penis growth oil niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Penis growth oil We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, penis growth oil via de media, penis growth oil door demonstraties, penis growth oil debatten, penis growth oil brieven, penis growth oil emailbombardementen en petities. Penis growth oil En als we ontevreden zijn, penis growth oil dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, penis growth oil zoals de laatste jaren maar is gebleken. Penis growth oil Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, penis growth oil om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, penis growth oil en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.