Phosphatidylserine In Canada


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Phosphatidylserine in canada Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, phosphatidylserine in canada terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Phosphatidylserine in canada Of dat de SP, phosphatidylserine in canada die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, phosphatidylserine in canada in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Phosphatidylserine in canada Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, phosphatidylserine in canada en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Phosphatidylserine in canada De roep om gekozen burgemeesters, phosphatidylserine in canada idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Phosphatidylserine in canada Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, phosphatidylserine in canada niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), phosphatidylserine in canada ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), phosphatidylserine in canada omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Phosphatidylserine in canada Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, phosphatidylserine in canada de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, phosphatidylserine in canada maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, phosphatidylserine in canada waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, phosphatidylserine in canada met mijn mandaat, phosphatidylserine in canada de achterbannen van de SP, phosphatidylserine in canada de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, phosphatidylserine in canada terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Phosphatidylserine in canada Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, phosphatidylserine in canada het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Phosphatidylserine in canada Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.