Pinefeld Xl


In feite is het tweede kabinet-Balkenende afgelopen donderdag gewoon gevallen, pinefeld xl alleen is met de lijmpoging begonnen voordat JP de gang naar paleis Noordeinde kon maken. Pinefeld xl En daarmee is de merkwaardige situatie ontstaan dat het kabinet momenteel de facto demissionair is, pinefeld xl maar staatsrechtelijk niet. Pinefeld xl Een partij die in de peilingen nog een zeteltje minder heeft dan de schamele zes die ze momenteel bezet, pinefeld xl houdt Nederland al een paar dagen in gijzeling. De wijze waarop het zestal van D66, pinefeld xl blind en doof voor kritische geluiden, pinefeld xl probeerde bestuurlijke hervormingen door te drukken, pinefeld xl is moeilijk te rijmen met de uitgangspunten van de Democraten. Pinefeld xl Als een stampvoetend kind bleef Thom de Graaf hardnekkig vasthouden aan zijn plannen voor een nieuw kiesstelsel, pinefeld xl hoewel zijn coalitiegenoten, pinefeld xl de oppositie, pinefeld xl de Raad van State, pinefeld xl de Kiesraad en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking daar niets in zagen. Pinefeld xl De steun voor de direct gekozen burgemeester, pinefeld xl en zeker voor de slordige manier waarop die zou worden ingevoerd, pinefeld xl slonk eveneens zienderogen [PDF]. Pinefeld xl Voor een partij die tot vervelens toe hamert op transparantie, pinefeld xl democratie en bestuurlijke vernieuwing, pinefeld xl stelde D66 zich, pinefeld xl kortom, pinefeld xl behoorlijk regentesk op. En op die voet gaat de partij nu voorlopig dus verder. Pinefeld xl Eerlijk is eerlijk: Dittrich en de zijnen hebben in de coalitie natuurlijk niets meer te zoeken, pinefeld xl nu het voornaamste argument waarmee de partij de omstreden regeringsdeelname rechtvaardigde, pinefeld xl een wassen neus is gebleken. Pinefeld xl Toch weigert Dittrich vooralsnog de enige logische conclusie te trekken. Pinefeld xl Hij onderhandelt rustig nog een weekje door, pinefeld xl is het niet voor de partij, pinefeld xl dan wel voor zichzelf. Pinefeld xl En als dat een nieuw regeerakkoord oplevert, pinefeld xl beslist een ingelast congres van een splinterpartij uiteindelijk over het voortbestaan van het kabinet. D66 zou zich nu eens van zijn meest democratische kant moeten laten zien: ophouden met drammen, pinefeld xl het pluche loslaten, pinefeld xl uithuilen en opnieuw beginnen.