Postinor


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Postinor Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, postinor moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, postinor en daar Medium instellen. Postinor Of, postinor nog beter, postinor wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, postinor maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, postinor maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, postinor en (2) de documentatie laat veel te wensen over.