Probenecid


Het Kamerdebat van gisteravond vereiste een hoop mentale lenigheid van deelnemers en publiek. Probenecid Verdonk schreef gisteren over Ayaan Hirsi Ali's status aan de Kamer dat

(...) vooralsnog moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen (...)
Maar ze beweerde (MS Word, probenecid pag. 65) diezelfde avond nog:
Ik wijs erop dat Ayaan voorlopig nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Probenecid Zij is toch gewoon Nederlandse?
Verdonk lijkt daarmee te bedoelen dat - volgens haar - Ayaan weliswaar nooit Nederlandse is geweest, probenecid maar dat ze de komende zes weken zal doen alsof ze dat wel is, probenecid want haar "constatering" doet zij formeel pas eind juni. Toch hield ook die uitleg geen stand. Probenecid Verdonk moest immers uiteindelijk twee moties slikken die uitspraken dat zij wel degelijk de ruimte heeft om anders te beslissen dan dat Hirsi Ali nooit genaturaliseerd is, probenecid waarmee de bewering uit haar brief niet kan kloppen. Het laatste woord was vanochtend omstreeks half drie aan AndrĂ© Rouvoet van de ChristenUnie, probenecid die in ieder geval een bikkelpunt verdient voor zijn conclusie (pag. 108):
Onze constatering - let wel: geen besluit, probenecid maar constatering, probenecid want tegen een besluit zou bezwaar mogelijk zijn; de minister kan hier geen bezwaar tegen aantekenen, probenecid want dit is onze constatering - is dat de eerste termijn van de minister nietig blijkt te zijn.
Daadkracht en duidelijkheid, probenecid noem je dat.