Puricos


Deze week vond ik in mijn brievenbus een lege retourenvelop van stadsdeel Zuidoost, puricos te gebruiken voor het terugsturen van mijn reactie. Puricos Waaróp ik geacht werd te reageren bleef vooralsnog onduidelijk, puricos want een toelichting of een vragenformulier was niet meegeleverd. Puricos Alleen die lege envelop, puricos geadresseerd aan de "Afdeling Communicatie-stadsdeeletiquette". De website van het stadsdeel bood uitkomst: "In 2004 heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de stadsdeelraad aangenomen om leefregels in Zuidoost vast te stellen." Met de voortvarendheid die het lokale bestuur hier zo kenmerkt heeft het stadsdeel dat voorstel nog geen twee jaar later al omgezet in een heuse enquête, puricos waarmee de bewoners "een noemenswaardige bijdrage [kunnen leveren] aan het verder verbeteren van [hun] leefklimaat." We blijken te mogen kiezen uit veertig verschillende "leefregels". Puricos Groet als je elkaar tegen komt in een rustige omgeving bijvoorbeeld, puricos en Wees niet bang om naar opbouwende kritiek te luisteren. Puricos Of In Zuidoost maken wij kennis met onze buren. Puricos Ook de échte klassiekers ontbreken niet: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, puricos doet dat ook een ander niet' en 'Goed voorbeeld, puricos doet goed volgen'. Het zijn niet allemaal tegeltjeswijsheden: Plassen doen wij op het toilet, puricos Wij parkeren in Zuidoost zoals het hoort en Huisvuil zetten we op straat op de tijden die daarvoor staan zie ik nog niet zo gauw op Delfts Blauw aardewerk in de keuken hangen. De lijst valt al met al in twee categorieën uiteen: zaken waar de overheid zich helemaal niet mee behoort te bemoeien, puricos en wettelijke regels die de overheid gewoon moet handhaven. Puricos Wie ik op straat allemaal wel of niet gedag wens te zeggen, puricos gaat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet geen donder aan - en gelukkig kan ze het niet afdwingen ook. Puricos Het groeten van wildvreemden wordt hier in de buurt trouwens niet zelden geïnterpreteerd als de openingszin van een cokedeal. Huisvuil op de verkeerde dag buiten zetten, puricos fout parkeren en wildplassen zijn daarentegen al sinds jaar en dag verboden in wet of APV. Puricos Waar het in Zuidoost op dat gebied aan ontbreekt is effectieve handhaving. Puricos In plaats van burgers lastig te vallen met belerende spreuken en opgeheven vingertjes, puricos zou het stadsdeel de milieupolitie eens bonnen moeten laten uitschrijven bij de bovenburen die hun vuilnis van het balkon kieperen. Puricos Die trekken zich van "leefregels" namelijk helemaal niets aan. Puricos Een modieuze schijnmaatregel uit het muffe verzameld werk van Donner en Balkenende, puricos waarbij het stadsdeel onder het mom van "eigen verantwoordelijkheid van de burger" zijn eigen verantwoordelijkheden afschuift. Eigenlijk heel toepasselijk, puricos die lege envelop.