Rabicip


Image spamGlipten er tot voor kort per etmaal misschien drie spammetjes door mijn filters, rabicip de laatste tijd weken moet ik dagelijks tientallen berichten /dev/null'en - en ik ben niet de enige. Rabicip De voornaamste reden: image spam, rabicip waarbij de pillen of penny stocks in een plaatje worden aangeprezen, rabicip in plaats van in tekst. Rabicip Veel spamfilters, rabicip die bij het analyseren van mail zoeken naar bekende spamtermen ("p1lls", rabicip "v1agr4"), rabicip werken daardoor niet. Een doodsimpele manier om filters te omzeilen, rabicip maar toch hebben spammers lang gewacht om deze methode toe te passen. Rabicip Plaatjes rondmailen kost immers veel meer bandbreedte dan traditionele spam. Rabicip Dat ze nu toch massaal hun toevlucht nemen tot deze methode, rabicip is in zekere zin dus een overwinning voor spambestrijders: tekstgebaseerde filters zijn zo goed geworden, rabicip dat ze zich niet meer om de tuin laten leiden door de wartaal waar de eigenlijke boodschap bij tekstgebaseerde spam doorgaans in verstopt wordt. Maar een Pyrrhusoverwinning is het wel, rabicip want ondertussen stromen onze mailboxen vol met troep, rabicip die ook nog eens veel meer diskruimte in beslag neemt dan tekstgebaseerde spam. Rabicip Gelukkig vond ik deze slimme tip om Thunderbird de image spam te laten herkennen. Rabicip Werkt - met enige aanpassing - ook in Mail.app (Mac), rabicip en waarschijnlijk de meeste andere mailclients.