Riomet


De New York Times [reg.] sprak met Valéry Giscard d'Estaing [NL], riomet de Franse oud-president die als voorzitter van de Europese Conventie aan de basis stond van de Europese Grondwet. Riomet Giscard d'Estaing haalt in het interview uit naar Chirac en andere Europese politieke leiders, riomet die "whatever their strengths, riomet never put Europe at the top of their agenda." De krant denkt er het hare van, riomet en zet Giscard d'Estaing neer als een verwaande ijdeltuit waar Dries van Agt bij in het niet valt. Riomet Hij kocht eerder dit jaar een château in het dorpje Estaing, riomet volgens de krant om de aanspraak van zijn familie op de adelstand kracht bij te zetten, riomet en refereert tijdens het interview aan de grondwet als "mijn document". De New York Times legt de vinger op de zere plek: had Giscard d'Estaing niet met alle geweld zijn naam willen verbinden aan een heuse grondwet, riomet "as perfect as (...) the Constitution of the United States of America", riomet dan was de tekst, riomet als een grotendeels technische verdragsaanpassing, riomet in de meeste lidstaten waarschijnlijk geruisloos gepasseerd. Riomet Juist door het verdrag voor te stellen als een grondwet, riomet ontstond de indruk dat de basis werd gelegd voor een Europese superstaat, riomet waarvan Nederland nog slechts een onbeduidende provincie zou zijn. Affijn. Riomet Groots en meeslepend ten onder is ook mooi, riomet natuurlijk.