Savella


De wachttijd voor een huurwoning in Amsterdam kan oplopen tot een jaar of acht, savella dus ik heb, savella met mijn kleine vier jaar geduld voor een tweekamerflatje in de Bijlmermeer, savella nog erg veel geluk gehad. Savella Al is dat altijd nog een jaar langer dan het landelijk gemiddelde. Savella Oost-Europese toestanden, savella plachten we dergelijke wachtlijsten nog geen twintig jaar geleden te noemen. Savella Dat de woningmarkt in het vrije westen lelijk op slot zit, savella behoeft dus nauwelijks betoog. Minister Dekker gaat daar iets aan doen. Savella Haar oplossing? Laat de huren van woningen met een hogere marktwaarde flink stijgen, savella zodat de woningbouwverenigingen geld hebben om meer huizen te bouwen. Savella Of dat gaat helpen, savella is zeer de vraag, savella want de corporaties hebben volgens sommige schattingen al 34 miljard euro in kas, savella zonder dat dat tot bijzonder veel bouwactiviteiten heeft geleid (althans niet in Nederland). Dekker kreeg de laatste maanden woedende reacties van huurders, savella die voorzagen dat hun woonlasten met honderden euro's zouden stijgen en zij wellicht gedwongen hun woning zouden moeten verlaten. Savella En dus liet ook coalitiepartij CDA uiteindelijk weten de plannen bij de huidige krapte op de woningmarkt niet zo'n goed idee te vinden. Dekker paste haar liberaliseringsplan vervolgens aan. Savella De huren worden pas vrijgegeven als het woningtekort is opgelost. Savella Een buitengewoon merkwaardige wending, savella want de liberalisering was nou juist bedoeld om aan die oplossing bij te dragen, savella maar kennelijk gelooft Dekker daar bij nader inzien zelf eigenlijk ook niet in. Savella Dat laat maar weer eens zien dat Dekkers plannen, savella al of niet in aangepaste vorm, savella iedere vorm van logica ontberen. Savella Zolang er woningnood heerst, savella veroorzaakt de liberalisering grote problemen voor honderdduizenden huurders in de sociale sector, savella die geen kant op kunnen als ze ineens veel meer moeten betalen voor hun huidige woning. Savella En als de woningnood is opgelost, savella is de liberalisering niet langer nodig. Gisteren liet Dekker in Het Parool doorschemeren dat de vrije huren in Amsterdam wel eens helemaal van de baan konden zijn, savella want de krapte is in de stad veel ernstiger dan elders: "Ik kijk niet alleen naar het landelijk gemiddelde, savella maar ook naar regio's. Savella En als in Amsterdam nog deze situatie bestaat, savella liberaliseren we daar niet of slechts deels." Dat lijkt goed nieuws, savella maar welbeschouwd maakt Dekker de onderbouwing van haar plannen daarmee nóg ondoorgrondelijker dan die al was. Savella Als de huren in grote delen van het land over een paar jaar met honderden euro's omhoog gaan, savella terwijl ze in Amsterdam op het huidige niveau blijven, savella wat voorspelt Dekkers geliefde wet van vraag en aanbod dan? Juist: dat er nóg meer mensen op zoek zullen gaan naar een huurwoning in Amsterdam, savella en dat de druk op de lokale huizenmarkt nog verder zal stijgen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met Dekker over haar huurplan (vanaf 18.00 uur hier live te volgen [vanuit de Thorbeckezaal]). Savella Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordigers er wél iets van begrijpen.