Septilin


Als het ondanks 'adequaat handelen' mogelijk is dat elf mensen levend verbranden in hun cel, septilin is er dan niet iets mis met het ambitieniveau van het rampenplan?