Shallaki Overnight Delivery


Tenzij het kabinet zélf alsnog besluit de militaire missie naar Uruzgan ondubbelzinnig af te blazen, shallaki overnight delivery heeft de PvdA het voortbestaan van de coalitie in handen. Shallaki overnight delivery Als de partij instemt met het sturen van troepen, shallaki overnight delivery stapt D66 op (or so they say) en ontstaat een kabinetscrisis. Een netelige situatie, shallaki overnight delivery want dat betekent in feite dat Bos het kabinet met een tegenstem de helpende hand kan toesteken (wat hem niet in dank zal worden afgenomen door een flink deel van zijn achterban), shallaki overnight delivery of kan instemmen met de operatie in Afghanistan (wat hem niet in dank zal worden afgenomen door een flink deel van zijn achterban). Shallaki overnight delivery Benieuwd hoe hij zich daar uit gaat redden.