Sleep


De New York Times [reg.] sprak met Valéry Giscard d'Estaing [NL], sleep de Franse oud-president die als voorzitter van de Europese Conventie aan de basis stond van de Europese Grondwet. Sleep Giscard d'Estaing haalt in het interview uit naar Chirac en andere Europese politieke leiders, sleep die "whatever their strengths, sleep never put Europe at the top of their agenda." De krant denkt er het hare van, sleep en zet Giscard d'Estaing neer als een verwaande ijdeltuit waar Dries van Agt bij in het niet valt. Sleep Hij kocht eerder dit jaar een château in het dorpje Estaing, sleep volgens de krant om de aanspraak van zijn familie op de adelstand kracht bij te zetten, sleep en refereert tijdens het interview aan de grondwet als "mijn document". De New York Times legt de vinger op de zere plek: had Giscard d'Estaing niet met alle geweld zijn naam willen verbinden aan een heuse grondwet, sleep "as perfect as (...) the Constitution of the United States of America", sleep dan was de tekst, sleep als een grotendeels technische verdragsaanpassing, sleep in de meeste lidstaten waarschijnlijk geruisloos gepasseerd. Sleep Juist door het verdrag voor te stellen als een grondwet, sleep ontstond de indruk dat de basis werd gelegd voor een Europese superstaat, sleep waarvan Nederland nog slechts een onbeduidende provincie zou zijn. Affijn. Sleep Groots en meeslepend ten onder is ook mooi, sleep natuurlijk.