Sleeping


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, sleeping omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Sleeping Interessante vraag. Sleeping Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, sleeping aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, sleeping wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, sleeping als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?