Spironolactone


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Spironolactone Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, spironolactone moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, spironolactone en daar Medium instellen. Spironolactone Of, spironolactone nog beter, spironolactone wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, spironolactone maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, spironolactone maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, spironolactone en (2) de documentatie laat veel te wensen over.