Strattera


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Strattera Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, strattera moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, strattera en daar Medium instellen. Strattera Of, strattera nog beter, strattera wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, strattera maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, strattera maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, strattera en (2) de documentatie laat veel te wensen over.