Synaral In Us


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Synaral in us Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, synaral in us en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, synaral in us vindt de rechter in Amsterdam. Synaral in us Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, synaral in us is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, synaral in us waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Synaral in us Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Synaral in us Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, synaral in us maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, synaral in us en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, synaral in us toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, synaral in us en dat er dan moet worden ingegrepen. Synaral in us Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Synaral in us Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Synaral in us Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, synaral in us Verdonk en Vluchtelingenwerk, synaral in us maar die laatste toch iets meer dan de minister. Synaral in us Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Synaral in us Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Synaral in us Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Synaral in us Maar wel rechtvaardige.