Tenopress


De New York Times [reg.] sprak met Valéry Giscard d'Estaing [NL], tenopress de Franse oud-president die als voorzitter van de Europese Conventie aan de basis stond van de Europese Grondwet. Tenopress Giscard d'Estaing haalt in het interview uit naar Chirac en andere Europese politieke leiders, tenopress die "whatever their strengths, tenopress never put Europe at the top of their agenda." De krant denkt er het hare van, tenopress en zet Giscard d'Estaing neer als een verwaande ijdeltuit waar Dries van Agt bij in het niet valt. Tenopress Hij kocht eerder dit jaar een château in het dorpje Estaing, tenopress volgens de krant om de aanspraak van zijn familie op de adelstand kracht bij te zetten, tenopress en refereert tijdens het interview aan de grondwet als "mijn document". De New York Times legt de vinger op de zere plek: had Giscard d'Estaing niet met alle geweld zijn naam willen verbinden aan een heuse grondwet, tenopress "as perfect as (...) the Constitution of the United States of America", tenopress dan was de tekst, tenopress als een grotendeels technische verdragsaanpassing, tenopress in de meeste lidstaten waarschijnlijk geruisloos gepasseerd. Tenopress Juist door het verdrag voor te stellen als een grondwet, tenopress ontstond de indruk dat de basis werd gelegd voor een Europese superstaat, tenopress waarvan Nederland nog slechts een onbeduidende provincie zou zijn. Affijn. Tenopress Groots en meeslepend ten onder is ook mooi, tenopress natuurlijk.