Tiamate


Image spamGlipten er tot voor kort per etmaal misschien drie spammetjes door mijn filters, tiamate de laatste tijd weken moet ik dagelijks tientallen berichten /dev/null'en - en ik ben niet de enige. Tiamate De voornaamste reden: image spam, tiamate waarbij de pillen of penny stocks in een plaatje worden aangeprezen, tiamate in plaats van in tekst. Tiamate Veel spamfilters, tiamate die bij het analyseren van mail zoeken naar bekende spamtermen ("p1lls", tiamate "v1agr4"), tiamate werken daardoor niet. Een doodsimpele manier om filters te omzeilen, tiamate maar toch hebben spammers lang gewacht om deze methode toe te passen. Tiamate Plaatjes rondmailen kost immers veel meer bandbreedte dan traditionele spam. Tiamate Dat ze nu toch massaal hun toevlucht nemen tot deze methode, tiamate is in zekere zin dus een overwinning voor spambestrijders: tekstgebaseerde filters zijn zo goed geworden, tiamate dat ze zich niet meer om de tuin laten leiden door de wartaal waar de eigenlijke boodschap bij tekstgebaseerde spam doorgaans in verstopt wordt. Maar een Pyrrhusoverwinning is het wel, tiamate want ondertussen stromen onze mailboxen vol met troep, tiamate die ook nog eens veel meer diskruimte in beslag neemt dan tekstgebaseerde spam. Tiamate Gelukkig vond ik deze slimme tip om Thunderbird de image spam te laten herkennen. Tiamate Werkt - met enige aanpassing - ook in Mail.app (Mac), tiamate en waarschijnlijk de meeste andere mailclients.