Topical Lidocaine


In feite is het tweede kabinet-Balkenende afgelopen donderdag gewoon gevallen, topical lidocaine alleen is met de lijmpoging begonnen voordat JP de gang naar paleis Noordeinde kon maken. Topical lidocaine En daarmee is de merkwaardige situatie ontstaan dat het kabinet momenteel de facto demissionair is, topical lidocaine maar staatsrechtelijk niet. Topical lidocaine Een partij die in de peilingen nog een zeteltje minder heeft dan de schamele zes die ze momenteel bezet, topical lidocaine houdt Nederland al een paar dagen in gijzeling. De wijze waarop het zestal van D66, topical lidocaine blind en doof voor kritische geluiden, topical lidocaine probeerde bestuurlijke hervormingen door te drukken, topical lidocaine is moeilijk te rijmen met de uitgangspunten van de Democraten. Topical lidocaine Als een stampvoetend kind bleef Thom de Graaf hardnekkig vasthouden aan zijn plannen voor een nieuw kiesstelsel, topical lidocaine hoewel zijn coalitiegenoten, topical lidocaine de oppositie, topical lidocaine de Raad van State, topical lidocaine de Kiesraad en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking daar niets in zagen. Topical lidocaine De steun voor de direct gekozen burgemeester, topical lidocaine en zeker voor de slordige manier waarop die zou worden ingevoerd, topical lidocaine slonk eveneens zienderogen [PDF]. Topical lidocaine Voor een partij die tot vervelens toe hamert op transparantie, topical lidocaine democratie en bestuurlijke vernieuwing, topical lidocaine stelde D66 zich, topical lidocaine kortom, topical lidocaine behoorlijk regentesk op. En op die voet gaat de partij nu voorlopig dus verder. Topical lidocaine Eerlijk is eerlijk: Dittrich en de zijnen hebben in de coalitie natuurlijk niets meer te zoeken, topical lidocaine nu het voornaamste argument waarmee de partij de omstreden regeringsdeelname rechtvaardigde, topical lidocaine een wassen neus is gebleken. Topical lidocaine Toch weigert Dittrich vooralsnog de enige logische conclusie te trekken. Topical lidocaine Hij onderhandelt rustig nog een weekje door, topical lidocaine is het niet voor de partij, topical lidocaine dan wel voor zichzelf. Topical lidocaine En als dat een nieuw regeerakkoord oplevert, topical lidocaine beslist een ingelast congres van een splinterpartij uiteindelijk over het voortbestaan van het kabinet. D66 zou zich nu eens van zijn meest democratische kant moeten laten zien: ophouden met drammen, topical lidocaine het pluche loslaten, topical lidocaine uithuilen en opnieuw beginnen.