Trexapin


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Trexapin Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, trexapin moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, trexapin en daar Medium instellen. Trexapin Of, trexapin nog beter, trexapin wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, trexapin maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, trexapin maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, trexapin en (2) de documentatie laat veel te wensen over.