Urinary Incontinence


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, urinary incontinence omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Urinary incontinence Interessante vraag. Urinary incontinence Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, urinary incontinence aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, urinary incontinence wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, urinary incontinence als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?