Weekend Prince


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Weekend prince Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, weekend prince terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Weekend prince Of dat de SP, weekend prince die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, weekend prince in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Weekend prince Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, weekend prince en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Weekend prince De roep om gekozen burgemeesters, weekend prince idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Weekend prince Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, weekend prince niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), weekend prince ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), weekend prince omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Weekend prince Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, weekend prince de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, weekend prince maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, weekend prince waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, weekend prince met mijn mandaat, weekend prince de achterbannen van de SP, weekend prince de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, weekend prince terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Weekend prince Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, weekend prince het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Weekend prince Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.